صفحه اصلی    |    آشنایی با شبکه های آزمایشگاهی    |    استانداردها و قوانین    |    اخبار    |    جستجو در تجهيزات    |    خدمات آنلاین    |    تماس با ما    |   
جستجوی آزمایشگاه ها:
جستجوی تجهیزات:
نام کاربری:

رمز عبور:طبقه دوم IBB آدرس بیوشیمی فیزیک نام
80 متر مساحت دکتر علی اکبر موسوس موحدی سرپرست

کادر هیئت علمی: دکتر علی اکبر موسوی موحدی، دکتر علی اکبر صبوری

سابقه آزمایشگاه:تأسیس سال 1366

هدف از ایجاد آزمایشگاه: آزمایش پیشرفته جهت تحقیقات علمی و تولید علم در زمینه بیوشیمی بیوفیزیک بیولوژی مولکولی

کارهای تحقیقاتی جاری: مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم ها و پؤوتئین ها

اختراع: یک ثبت اختراع(US Patent)

تعداد مقالات:400 مقاله چاپ شده در نشریات استنادی بین المللی (ISI) و 65 مقاله چاپ شده در نشریات داخلی

کتاب: چاپ 20 کتاب علمی پژوهشی

میزان درآمد آزمایشگاه: اعتبار ویژه دو عضو هیئت علمی و بودجه طرح های خارج از دانشگاه

تعداد تجهیزات: 23 دستگاه

تجهیزات مهم: 4 دستگاه کالریمتری حساس (نانو و میکرو)، 5 دستگاه اسپکتروسکوپی(UV_VIS)، (FCD)، یک دستگاه دانسیتومتر، یک دستگاه تنسیومتر، یک دستگاه اسپکترو الکتروشیمی، سرور کامپیوتر محاسباتی، 10 دستگاه کامپیوتر

میزان سرمایه جذب شده برای آزمایشگاه شامل تجهیزات و ساختمان به نرخ امروز: بیش از ده میلیلرد ریال

اطلاعات بیشتر در پایگاه: www.IBB.ut.ac.ir

شماره درخواست:
کد امنیتی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه تهران می باشد. Copyright 2012-2013