صفحه اصلی    |    آشنایی با شبکه های آزمایشگاهی    |    استانداردها و قوانین    |    اخبار    |    جستجو در تجهيزات    |    خدمات آنلاین    |    تماس با ما    |   
جستجوی آزمایشگاه ها:
جستجوی تجهیزات:
نام کاربری:

رمز عبور:نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار
دانشکده: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آدرس: خیابان آزادی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار
مساحت: 1000 متر مربع 
سرپرست: دکتر مرتضی زنده دل سرپرست

تعداد کادر هیئت علمی: 1 نام و نام خانوادگی: مرتضی زنده دل درجه علمی: استادیار
پرسنل آزمایشگاه:1- دکتر رامین مظاهری نژاد فرد2- دکتر محمد طاهری3- خانم احمد زاده 4- خانم یوسفی

سال تأسیس آزمایشگاه: 1380

هدف از ایجاد آزمایشگاه: جمع شدن تمامی دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی در یک مرکز آزمایشگاهی جهت استفاده بهینه و راحت تر برای تمامی محققین در داخل دانشکده و هم محققین سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی کشور، اجرای طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی، ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، امکان برقراری همکاریهای بین آزمایشگاهی با سایر مراکز تحقیقاتی، امکان برگزاری کارگاههای آموزشی، درآمد زایی آزمایشگاه در جهت تجهیز و ارائه خدمات بهتر و همچنین کاهش وابستگی به بودجه دانشگاه

تعداد طرح های تحقیقاتی: 24 تعداد پایان یافته: 11 تعداد در دست اجرا:13

تعداد پایان نامه های دفاع شده: 102 تعداد کارشناسی ارشد:68 تعداد دکتری:34

تعداد مقالات علمی پژوهشی: 90 تعداد مقالات معتبر بین المللی: 33 تعداد مقالات ISI:64

تعداد تجهیزات آزمایشگاهی: 27 نوع دستگاه

میزان درآمد آزمایشگاه در یکسال: 1280000000ریال

اخذ استاندارد بین المللی 17025 در دست اقدام می باشد

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در یکسال: 19 دوره

تعداد گواهی صادره دوره آموزشی: 370 گواهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و تخصصی صادر گردیده

شماره درخواست:
کد امنیتی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه تهران می باشد. Copyright 2012-2013