صفحه اصلی    |    آشنایی با شبکه های آزمایشگاهی    |    استانداردها و قوانین    |    اخبار    |    جستجو در تجهيزات    |    خدمات آنلاین    |    تماس با ما    |   
جستجوی آزمایشگاه ها:
جستجوی تجهیزات:
نام کاربری:

رمز عبور:دانشکده علوم و فنون نوین

زیر مجموعه ها:
  هوافضا    ( مشاهده 3 آزمایشگاه)

آزمایشگاه هوافضا

آزمایشگاه فضا ماهواره

آزمایشگاه MDO

  علوم زیستی    ( مشاهده 4 آزمایشگاه)

آزمایشگاه کشت سلولی و بافت - علوم زیستی

آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی و نانوبیوانفورماتیک محاسباتی 

آزمایشگاه زیست مواد

آزمایشگاه نگهداری و جراحی حیوانات

 

  علوم و فناوری شبکه    ( مشاهده 1 آزمایشگاه)

آزمایشگاه علوم و فناوری شبکه

  انرژیهای نو و تجدیدپذیر    ( مشاهده 1 آزمایشگاه)

آزمایشگاه انرژیهای نو و تجدیدپذیر

آزمایشگاه بیودیزل در حال راه اندازی

  مکاترونیک    ( مشاهده 2 آزمایشگاه)

آزمایشگاه مکاترونیک

  آنالیز    ( مشاهده 1 آزمایشگاه)
شماره درخواست:
کد امنیتی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه تهران می باشد. Copyright 2012-2013